Loading

MR Uyumlu EEG & fMRI Sistemi

Product Description

  • EEG ve fMRI verilerini eşzamanlı olarak takip etmeyi sağlayan multimodal beyin görüntüleme tekniği
  • Teknik, normal beyin fonksiyonlarının yanı sıra, beyin fonksiyon bozukluklarını değerlendirmek için kullanılmaktadır.
  • EEG, serebral kortekste post-sinaptik potansiyelleri temsil eder.
  • fMRI, BOLD (Kan Oksijenasyon Düzeyine Bağımlı Sinyal) efekti olarak bilinen beyindeki hemodinamik değişiklikler tespit eder